Morkovské chlap 2020

a dětský triatlonek

 

 

neděle 5.7.2020

22.ročník lidového triatlonu

KOUPALIŠTĚ MORKOVICE

 

Hlavní závod:

plavání 200m v bazénu - silniční kolo 20km - běh 5km (nově start prvních závodníků od 13h)

Závod je vypsán jak pro jednotlice, tak pro 3 členné štafety, které startují na konci startovního pole.

Dětské závody:

délky dle věkových kategorií níže ( starty prvních kategorii od 9:30h)

Prezentace:

dětský závod od 8:30 do 9:0h

hlavní závod od 8:30 do 12:30

online registrace od 2.6.2020 do 2.7.2020 

Přihláška je platná až po zaplacení startovného, závodníci, kteří nebudou mít k datu 1.7.2020 uhrazené startovné budou ze startovní listny vyškrknuti a budou se muset přihlásit jako nově příchozí v den prezentace.

Startovné:

Hlavní závod 0,2-20-5                  

400 Kč pro dospělé kategorie

750 Kč pro 3 členné štafety

300 Kč pro juniorské kategorie

Dětské závody: 

200kč pro všechny kategorie

 

Kategorie hlavního závodu (starty v rozplavbách po 21 závodnicích od 13:00h):

Junioři 16-19let  2001-2004

Muži 20-29 let 1991-2000

Muži 30-39 let 1981-1990

Muži 40-49 let 1971-1980

Muži 50-59 let 1961-1970

Muži 60 a více let 1920-1960

Juniorky 16-19 let 2001-2004

Ženy 20-29 let 1991-2000

Ženy 30-39 let 1981-1990

Ženy 40 a více let 1920-1980

Časový harmonogram startů rozplaveb hlavního závodu:

Závodníci startují od 13h dle data přihlášení. Kdo se první registruje startuje ve 13h atd......... Závody štafet startují až po poslední rozplavbě jednotlivců. Změny startovních pozic za poplatek 100kč.

Vyhlášení výsledků po dokončení posledního závodníka cca 18-19h dle počtu závodníků.

 

Kategorie a orientační časy startů dětských závodů:

9:30 odrážedla (2018-2017) - cca 10m brouzdaliště-50m odrážedlo-50m běh

9:45 kluci/holky (2016-2015) cca 10m brouzdaliště- 500m kolo, 200m běh

10:00 kluci/holky (2014-2013) – 20m plavání-1,5km kolo-500m běh

10:15 kluci/holky (2012-2011) - cca 40m plavání-3km kolo-1km běh

10:30 kluci/holky (2010-2009) – 50m plavání-4.5km kolo-1000m běh

10:45 kluci/holky (2008-2007) 50m plavání-6km kolo-2km běh

11:00 kluci/holky (2006-2005) 100m plavání-7,5km kolo, 3km běh

Časy jsou pouze orientační, následující kategorie bude startovat ihned po doběhu kategorie předchozí.

 

Pravidla závodu Morkovské Chlap 2020

-Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

-Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

-Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

-Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

-Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

-Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu cyklistické části závodu.

-Závodník musí absolvovat celou trasu s elektronickým čipem umístěným na kotníku, jinak nebude v cíli klasifikován.

-Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

-Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu na kotníku, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům. V případě neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 300,- kč.

-Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří absolvují celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

-Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

-Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

-Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

-V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

-V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do 2.7.2020 lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

-Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Chlap (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

 

informace:  

ředitel závodu: Pavel Mich :776 849 368, pavel.mich@seznam.cz

časomíra, registrace a zpracován výsledků: Pavel Žák: 724 901 108, pavel.cykloop@gmail.com 

                             

 

Kontakt

BIKE TRIATLON MORKOVICE, z.s. 17. Listopadu 137
768 33 Morkovice
Pavel Žák - 724 901 108
Pavel Mich - 776 849 368
bikettmorkovice@seznam.cz